Informacja o pracach inwestycyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nochowie

Spółka zakończyła inwestycję związaną z modernizacją układu technologicznego na terenie stacji uzdatniania  wody w Nochowie. Stacja ta, będąc ważnym ogniwem systemu wodociągowego gminy Śrem, posiadająca zdolność produkcyjną 60 m3/h, zaopatruje w wodę jej południowo–zachodnią część (miejscowości: Nochowo, Wyrzeka, Marszewo, Dalewo, Mórka, Kadzewo, Bodzyniewo, Pełczyn i Nochówko).

 

?????????????