Prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Piotrowie

W dniu 22.09.2022 roku w godz. 08:00 – 11:00, w związku z wykonywaną przez Urząd Gminy w Brodnicy inwestycją modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie, możliwe będą zakłócenia w dostawie wody do miejscowości zaopatrywanych przez tę stację, tj. Piotrowo, Kopyta, Grabianowo, Chaławy, Szołdry, Brodnica, Sulejewo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Sucharzewo, Rogaczewo, Ogieniowo, Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka. Zakłócenia te polegać mogą na obniżeniu ciśnienia wody, szczególnie w miejscowościach najbardziej oddalonych od SUW w Piotrowie. Powodem występowania tych zakłóceń jest konieczność chwilowego wyłączania z eksploatacji tymczasowej stacji uzdatniania wody w Piotrowie. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Piotrowie

W dniu 20.09.2022 roku w godz. 08:00 – 11:00, w związku z wykonywaną przez Urząd Gminy w Brodnicy inwestycją modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie, możliwe będą zakłócenia w dostawie wody do miejscowości zaopatrywanych przez tę stację, tj. Piotrowo, Kopyta, Grabianowo, Chaławy, Szołdry, Brodnica, Sulejewo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Sucharzewo, Rogaczewo, Ogieniowo, Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka. Zakłócenia te polegać mogą na obniżeniu ciśnienia wody, szczególnie w miejscowościach najbardziej oddalonych od SUW w Piotrowie. Powodem występowania tych zakłóceń jest konieczność chwilowego wyłączania z eksploatacji tymczasowej stacji uzdatniania wody w Piotrowie. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Kaleje, Luciny i Mechlin

Informujemy, że w dniach od 2 września do 30 września 2022 roku w miejscowości Kaleje, Luciny i Mechlin, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.