Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie

W dniu 19 maja 2022 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie. Prace nad jej usuwaniem potrwają do godziny popołudniowych. Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Sikorskiego od numeru 96 (prawa strona, tylko numery parzyste) oraz ul. Główna do ul. Kasztanowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi pogorszonych warunków dostaw wody na terenie gminy Brodnica informujemy, że sytuacja ta jest konsekwencją modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie. Inwestorem tej inwestycji jest Urząd Gminy w Brodnicy.

W ramach ww. przedsięwzięcia, w końcu marca br., stacja uzdatniania wody w Piotrowie, dotychczas eksploatowana przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o., została wyłączona z eksploatacji. W pierwszym etapie inwestycji, wykonawca prac działający na zlecenie Gminy Brodnica, zdemontował układ technologiczny stacji, po czym wykonana została tymczasowa stacja uzdatniania wody, której zadaniem ma być dostarczanie wody w obszarze obsługiwanym przez SUW w Piotrowie w okresie montażu układu technologicznego docelowej stacji uzdatniania wody.

Aby zapewnić jakiekolwiek dostawy wody do obszaru zasilanego z SUW w Piotrowie, Spółka umożliwiła zasilanie sieci wodociągowej na tym terenie wodą z należącej do Spółki stacji uzdatniania w Gaju. Konsekwencją takiego rozwiązania jest niestety pogorszenie warunków dostaw wody do miejscowości: Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka, dotychczas zasilanych wodą z SUW w Gaju, a tymczasowo  – z sieci wodociągowej w Szymanowie (SUW w Śremie).

Stan taki utrzymywać się będzie do chwili uruchomienia dostaw wody przez tymczasową stację uzdatniania wody w Piotrowie. Wówczas nie będzie potrzeby wspierania jej sieci wodociągowej dostawami wody z SUW w Gaju, która trafiać będzie ponownie do miejscowości: Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka. Warunkiem uruchomienia stacji tymczasowej jest osiągnięcie wymaganych parametrów jakościowych wody uzdatnionej, zarówno fizyko-chemicznych jak i bakteriologicznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Dotychczas wykonawca prac modernizacyjnych nie uzyskał należytych parametrów jakościowych wody.

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zaznacza, że nie jest ani inwestorem, ani też wykonawcą inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie. Spółka nie odpowiada również za uruchomienie tymczasowego układu uzdatniania wody.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie

W dniu 5 maja 2022 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie. Prace nad jej usuwaniem potrwają do godziny 15.00. Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Zachodnia od nr 1 do ul. Wiklinowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Psarskie

Informujemy, że w dniach od 9 maja do 31 maja 2022 roku w miejscowości Psarskie, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.