Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/03/2016

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/2016 na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/3/2016 z dnia 27 maja 2016 roku na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Budzyniu (64-840), Osiedle Cechowe 31. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 3 czerwca 2016 roku.Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:

l

1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „RABA” Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz SPÓŁKA JAWNA; 16-420 Raczki, ul. Kolejowa 10
P1(C) = (919.755,83 : 1.091.405,72) × 100 × 0,90 = 75,85
P1(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P1 = 75,85 + 10,00 = 85,85
 l
2. TERLAN Sp. z o.o.; 61-324 Poznań, ul. Przemyska 5
P2(C) = (919.755,83 : 1.236.890,99) × 100 × 0,90 = 66,92
P2(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P2 = 66,92 + 10,00 = 76,92
 l
3. ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.; 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31
P3(C) = (919.755,83 : 919.755,83) × 100 × 0,90 = 90,00
P3(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P3 = 90,00 + 10,00 = 100,00
 l
4. INSTALATORSTWO sanitarne i gazowe MARIAN WESOŁY; 63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 8
P4 (C) = (919.755,83 : 1.456.433,01) × 100 × 0,90 = 56,84
P4(R) = (60 : 84) × 100 × 0,10 = 7,14
P4 = 56,84 + 7,14 = 63,98
 l
5. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier;63 – 100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
P5 (C) = (919.755,83 : 1.179.881,05) × 100 × 0,90 = 70,16
P5(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P5 = 70,16 + 10,00 = 80,16
 l
Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 28 czerwca 2016 roku.