Decyzją nr PO.RET.070.468.2.2018.KS z dnia 11 czerwca 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp. na okres od 3 lipca 2018 do 2 lipca 2021 roku

  1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2018 roku do 2 lipca 2019 roku
  2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2019 roku do 2 lipca 2020 roku
  3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2020 roku do 2 lipca 2021 roku

Uchwałą nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 listopada 1017 roku zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 12 grudnia 2017 roku do 2 lipca 2018 roku:

Taryfa Śrem 1

Taryfa Śrem 2

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr XXIX/196/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku

Uchwałą nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

[/vc_column_text]


Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1stycznia do 31 grudnia 2015 roku

ceny-ksiaz

ceny-ksiaz2

ceny-ksiaz3

[/vc_column][/vc_row]