Poza podstawowym zakresem działalności wodociągowo-kanalizacyjnej spółka Śremskie Wodociągi świadczy również usługi dodatkowe, przedstawione w poniższej tabeli: