Decyzją nr PO.RZT.70.69.2023/D/KF z dnia 28 listopada 2023 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wyniku zmian warunków ekonomicznych, orzeczono o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzono nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem oraz części Gminy Brodnica i Gminy Książ Wielkopolski oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla części Gminy Dolsk na okres od 14 grudnia 2023 roku do 13 grudnia 2026 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 14 grudnia 2023 roku do 13 grudnia 2024 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 14 grudnia 2024 roku do 13 grudnia 2025 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 14 grudnia 2025 roku do 13 grudnia 2026 roku

Decyzją nr PO.RZT.70.29.2022/D2/KI z dnia 17 listopada 2022 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wyniku zmian warunków ekonomicznych, orzeczono o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzono nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem, Brodnica, Książ Wlkp. oraz Dolsk na okres od 3 grudnia 2022 roku do 2 grudnia 2025 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 grudnia 2022 roku do 2 grudnia 2023 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 grudnia 2023 roku do 2 grudnia 2024 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 grudnia 2024 roku do 2 grudnia 2025 roku

Decyzją nr PO.RZT.70.286.2021/D/MB z dnia 4 czerwca 2021 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem, Brodnica, Książ Wlkp. oraz Dolsk na okres od 24 czerwca 2021 roku do 23 czerwca 2024 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 24 czerwca 2021 roku do 23 czerwca 2022 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 24 czerwca 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 24 czerwca 2023 roku do 23 czerwca 2024 roku

 

Decyzją nr PO.RET.070.470.2.2018.KS z dnia 11 czerwca 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem na okres od 3 lipca 2018 roku do 23 czerwca 2021 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2018 roku do 2 lipca 2019 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2019 roku do 2 lipca 2020 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2020 roku do 23 czerwca 2021 roku

Uchwałą nr 369/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 roku zostały zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 12 grudnia 2017 roku do 2 lipca 2018 roku

Taryfa Śrem 1

Taryfa Śrem 2

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku

Uchwałą nr 261/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 listopada 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku


1 Śrem
2 śrem3 srem

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku

 


ceny-srem


ceny-srem2


ceny-srem3
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]