Budynek siedziby spółki

Oczyszczalnia ścieków

Stacja uzdatniania wody w Śremie