Śremskie Wodociągi czynnie włączają się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, zabiegając o szerzenie wiedzy ekologicznej, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców naszej okolicy. W swych działaniach zwracamy uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym przede wszystkim ochrony wód podziemnych, służących nam jako źródło wody pitnej, jak również wód powierzchniowych, które są odbiornikiem oczyszczonych przez Spółkę ścieków. Podkreślamy także konieczność racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej w każdym gospodarstwie domowym oraz w zakładach pracy.

Edukacja ekologiczna realizowana jest przede wszystkim poprzez organizowanie wycieczek dydaktycznych na terenie stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Śremie. Podczas tych spotkań dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z obiektami technologicznymi i procesami przygotowania wody do spożycia oraz oczyszczania ścieków odprowadzanych do Warty.

W minionych latach Spółka była jednym ze sponsorów wspierających działalność Klubu Sportowego “BAZAR” ŚREM, powstałego oficjalnie z początkiem 2007 roku.

Spółka w 2014 roku wsparła projekt „Spotkania z ekologią”, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. Projekt zrealizowano dzięki Starostwu Powiatowemu w Śremie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Projekt polegał na realizacji konkursu fotograficznego „Ekologia w Obiektywie” i plastycznego „Segregujemy odpady”. Przeprowadzono również akcję „Sadzimy drzewa”, której głównym celem było zaszczepianie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz uświadomienie młodzieży, jak ważna dla nas i następnych pokoleń jest dbałość o dobra naturalne jakimi są drzewa. Inicjatywa ta dała możliwość uczniom wzięcia udziału w wycieczkach edukacyjnych m.in. na terenie Śremskich Wodociągów. W ramach projektu „Spotkania z ekologią”

certyfikat EKOLIDER

W 2014 roku Spółka wsparła finansowo organizację imprezy integracyjnej pod nazwą „Spotkajmy się w Śremie nad Wartą”, czyli Wiosenne Spotkanie Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych organizowanego przez Oddział Regionalny TUL w Poznaniu, z siedzibą w Śremie.

podziękowanie,jpg

Spółka od lat wspiera wydarzenia sportowe, np. maratony i sztafety pływackie organizowane na obszarze gminy Śrem. Współpracuje także z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, udostępniając tereny należące do Spółki w celu umożliwienia odbycia ćwiczeń przeciwpożarowych. Śremskie Wodociągi wspomagają także organizację imprez kulturalnych, zapewniając dostęp do wody – niezbędnej przy takich inicjatywach.

2014 podziekowanie dni sremupodzękowanie 2015 dni sremu

 

W 2015 roku Spółka wsparła finansowo sztafetę pływacką na rzece Warcie pod hasłem „Warta dla Chojraków”. Wydarzenie to miało charakter charytatywny.

logo_sponsoring

Spółka wspomogła również turnus rehabilitacyjno – rekreacyjny dla dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w Kole „SMOKI”.

podziękowanieeee

W maju 2015 roku spółka Śremskie Wodociągi wzięła udział w III edycji projektu edukacyjnego „Spotkania z ekologią”, którego założeniami były przede wszystkim: upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska, kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących troski o piękno przyrody i jej zasoby, popularyzacja wiedzy o systemie obszarów chronionych, kształtowanie właściwych postaw wobec przejawów niszczenia przyrody.

2016-06-06 skany (2)

Ponadto Śremskie Wodociągi dofinansowały całoroczny projekt „EKO – LOGICZNA BIBLIOTEKA”, mający na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz promocję przyrodniczo – ogrodniczej aktywności i kreatywności mieszkańców gminy Śrem.

podziękowanie Biblioteka podzękowanie Biblioteka2

 

W lipcu 2015 roku Śremskie Wodociągi uruchomiły kurtynę wodną na Placu 20 Października oraz na deptaku przy ul. Chłapowskiego. Wodna mgiełka pomagała złagodzić skutki upałów, zapewniała ochłodę i dobrą zabawę, nie tylko dla najmłodszych.

kurtyna wodna - Os. Jeziorany 001

W grudniu 2015 roku Spółka ufundowała chodzik dla dzieci, służący do nauki jazdy na łyżwach na lodowisku Śremskiego Sportu. 2016-06-06 skany

 

W maju 2016 roku Spółka wsparła organizację festynu dla dzieci z Przedszkola “Niezapominajka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.

podziekowanie niezapominajka 2016

Czerwiec 2016 rok – pomoc w uruchomieniu ZEGARA SŁONECZNEGO

podziękowania - zegar słonecznyPaździernik 2016 rok – wsparcie projektu “Planszówkowe podróże po literaturze”

podziekowania biblioteka

 

Listopad 2016 rok – wsparcie wielkiego finału Ligi Teakwondo o Puchar Burmistrza Śremu

podziękowanie rapid 2

 

Grudzień 2016 rok – pomoc w organizacji X Jubileuszowego Pucharu Wielkopolski w Karate Sportowym

podziekowania rapid