Śremskie Wodociągi zabiegają o szerzenie wiedzy ekologicznej, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców naszej okolicy. W swych działaniach zwracamy uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym przede wszystkim ochrony wód podziemnych, służących nam jako źródło wody pitnej, jak również wód powierzchniowych, które są odbiornikiem oczyszczonych przez Spółkę ścieków. Podkreślamy także konieczność racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w każdym gospodarstwie domowym oraz w zakładach pracy.

Edukacja ekologiczna realizowana jest przede wszystkim poprzez cyklicznie organizowane zajęcia dydaktyczne na terenie stacji uzdatniania wody w Śremie oraz oczyszczalni ścieków w Śremie, podczas których dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z obiektami technologicznymi i procesami przygotowania wody do spożycia oraz oczyszczania ścieków odprowadzanych do Warty.

Śremskie Wodociągi organizują konkursy o tematyce ekologicznej. Z okazji corocznych obchodów Światowego Dnia Wody, w kwietniu b.r. został zorganizowany konkurs pod hasłem: “Niezwykłe przygody z kropelką wody”. Uczestnikami były grupy przedszkolne z terenu gmin Śrem i Brodnica. Nagrodami dla Laureatów Konkursu były gry edukacyjne, a za pierwsze miejsce wycieczka do Nowego ZOO w Poznaniu. Dla grup wyróżnionych zorganizowano spotkanie edukacyjne oraz wręczono gadżety i słodycze firmowe.

 

DSC_0325 DSC_0321