Informacja o bieżących inwestycjach

W sierpniu Spółka przystępuje do realizacji największych inwestycji zaplanowanych na rok bieżący. Przedsięwzięciami tymi są:

  • budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie,
  • rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie.

Awaria sieci wodociągowej w rejonie ul. Poznańskiej

W dniu 10 sierpnia br. w godzinach popołudniowych stwierdzono w ulicy Poznańskiej, na granicy Parku Powstańców Wielkopolskich, awarię sieci wodociągowej. Uszkodzeniu uległa główna rura magistralna o średnicy 300 mm zasilająca zbiornik retencyjny przepompowni wody przy ul. Zamenhofa, która zaopatruje w wodę mieszkańców lewobrzeżnego Śremu, w tym leżące po tej stronie Warty wsie.  

Informacja o zapewnieniu ciągłości dostaw wody

Upały ostatnich dni i pogłębiająca się w ich wyniku susza powodują, że w niektórych rejonach kraju występują problemy z utrzymaniem ciągłości dostaw wody pitnej. Media alarmują o pogarszającej się sytuacji co sprawia, że rośnie niepokój również mieszkańców gminy Śrem. Aby uspokoić nastroje informuję, że Odbiorcom wody ze Śremskich Wodociągów nie grożą przerwy w jej dostawach.