Decyzją nr PO.RET.070.469.2.2018.KS z dnia 11 czerwca 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dolsk na okres od 3 lipca 2018 do 2 lipca 2021 roku

  1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2018 roku do 2 lipca 2019 roku
  2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2019 roku do 2 lipca 2020 roku
  3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2020 roku do 2 lipca 2021 roku

Uchwałą nr XXXVIII/234/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2017 roku zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk.

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 12 grudnia 2017 roku do 2 lipca 2018 roku:

Taryfa Dolsk

 

 

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr XXVII/176/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 lutego 2017 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku

Uchwałą nr XXV/153/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.


Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

DOLSK tabele na strone 2

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

 

ceny-dolsk

ceny-dolsk2

ceny-dolsk3