Załatwianie spraw w Spółce przez pełnomocnika

Informujemy, że w przypadku gdy odbiorca usług swoje sprawy załatwia w Spółce przez pełnomocnika, to ten jest zobowiązany przedstawić podpisane przez odbiorcę usług pełnomocnictwo oraz oświadczenie RODO pn. „informacja dla klienta/odbiorcy działającego przez pełnomocnika o obowiązującej w Spółce procedurze przetwarzania jego danych osobowych”.

Wzory tych dokumentów zamieszczamy poniżej:

 

Pełnomocnictwo dla klienta

RODO Oświadczenie klienta

 

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 1 do 12 lipca 2019 roku w miejscowości Śrem ul. Gostyńska, Glinki, Jasna, Wiejska, Wiosny Ludów, Kosynierów, Krótka oraz Środkowa w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat

Zgodnie z decyzjami z dnia 11 czerwca 2018 roku wydanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018.1152), przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z dniem 3 lipca 2019 roku ulegają zmianie obowiązujące w Spółce na okres kolejnych 12 miesięcy, tj. do dnia 2 lipca 2020 roku, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Cennik usług obowiązujący w w/w okresie prezentujemy w poniższych tabelach:

  1. Ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2. Ceny i stawki opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 17 do 28 czerwca 2019 roku w miejscowości Śrem ul. Kolejowa, Sikorskiego, Marciniaka, Żwirowa, Fabryczna, Kręta oraz część ul. Kilińskiego w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Uwaga na oszustów wysyłających fałszywe wiadomości sms

W związku z pojawiającymi się informacjami od Odbiorców usług o przychodzących wiadomościach sms od „Wodociągów”, Spółka informuje, że nie wysyła wiadomości sms z treścią żądania uregulowania należności i nie wskazuje konta na jakie należność ta ma być uregulowana.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Śrem, ul. Jasna

W dniu 6 czerwca 2019 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Śrem, ul. Jasna.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Jasna oraz ul. Glinki

Prace przy usuwaniu awarii potrwać mogą do godzin popołudniowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 5 do 19 czerwca 2019 roku w miejscowości Śrem osiedle Helenki, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.
Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.