W dniu 7 grudnia 2018 roku Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącą przebudowy oczyszczalni ścieków w Śremie (umowa nr 759/U/400/273/2018).

Przedsięwzięcie przebudowy oczyszczalni ścieków w Śremie zrealizowane zostanie przez Spółkę do końca listopada 2019 roku, a całkowity koszt robót budowlanych wynosi 11 422 000 zł netto. Wsparcie Funduszu, w formie preferencyjnej pożyczki, wynosi 11 215 000 zł, tj. 98,19% wartości robót. Spłata pożyczki przewidziana jest w okresie od marca 2020 roku do września 2033 roku.