Realizując zadania inwestycyjne Spółka aktywnie korzysta z preferencyjnych form finansowania zewnętrznego oferowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spółka jest beneficjentem pożyczek udzielanych przez Fundusz. Zawierane umowy dotyczące wsparcia finansowego przedsięwzięć służących ochronie środowiska mogą zawierać możliwość częściowego umorzenia spłaty kapitału pożyczki.

Poniżej przedstawiono aktualnie obowiązujące umowy zawarte przez Spółkę z WFOŚiGW w Poznaniu:

 1. umowa pożyczki nr 224/U/400/416/2015 z dnia 23 września 2015 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Mechlin na kwotę 607.700,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (151.925,00 zł);
 2. umowa pożyczki nr 250/U/400/241/2016 z dnia 27 października 2016 roku dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo na kwotę 252.900,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (63.225,00 zł);
 3. umowa pożyczki nr 252/U/400/278/2016 z dnia 27 października 2016 roku dotycząca przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie na kwotę 901.500,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 15% kapitału pożyczki (135.225,00 zł);
 4. umowa pożyczki nr 256/U/400/284/2016 z dnia 27 października 2016 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Mechlin na kwotę 1.196.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (299.000,00 zł);
 5. umowa pożyczki nr 258/U/400/235/2016 z dnia 27 października 2016 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nochowo na kwotę 819.900,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (204.975,00 zł);
 6. umowa pożyczki nr 425/U/400/901/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku dotycząca termomodernizacji budynku SUW w Nochowie na kwotę 118.900,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 10% kapitału pożyczki (11.890,00 zł);
 7. umowa pożyczki nr 380/U/400/390/2017 z dnia 25 września 2017 roku dotycząca termomodernizacji budynku SUW w Dąbrowie na kwotę 150.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (37.500,00 zł);
 8. umowa pożyczki nr 554/U/400/814/2017 z dnia 16 października 2017 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Psarskie na kwotę 203.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (50.750,00 zł);
 9. umowa pożyczki nr 626/U/400/392/2017 z dnia 27 października 2017 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Śrem na kwotę 581.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (145.250,00 zł);
 10. umowa pożyczki nr 629/U/400/357/2017 z dnia 27 października 2017 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Zbrudzewo na kwotę 589.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (147.250,00 zł);
 11. umowa pożyczki nr 2767/U/400/519/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku dotycząca przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Śrem na kwotę 615.000,00 zł bez możliwości umorzenia spłaty;
 12. umowa pożyczki nr 2851/U/400/736/2019 z dnia 17 lipca 2020 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Pysząca na kwotę 195.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 30% kapitału pożyczki (58.500,00 zł);
 13. umowa pożyczki nr 3613/U/400/735/2019 z dnia 17 lipca 2020 roku dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w m. Mechlin na kwotę 540.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 30% kapitału pożyczki (162.000,00 zł);
 14. umowa pożyczki nr 3631/U/400/737/2019 z dnia 17 lipca 2020 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Pełczyn na kwotę 435.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 30% kapitału pożyczki (130.500,00 zł);
 15. umowa pożyczki nr 3655/U/400/738/2019 z dnia 17 lipca 2020 roku dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nochowo na kwotę 1.550.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 30% kapitału pożyczki (465.000,00 zł);
 16. umowa pożyczki nr 3669/U/400/739/2019 z dnia 17 lipca 2020 roku dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łęg i Sosnowiec na kwotę 3.145.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 30% kapitału pożyczki (943.500,00 zł);
 17. umowa pożyczki nr 10963/U/400/986/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w m. Śrem na kwotę 215.000,00 zł z możliwością umorzenia spłaty do 25% kapitału pożyczki (53.750,00 zł)