Informacja o pracach inwestycyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nochowie

Spółka zakończyła inwestycję związaną z modernizacją układu technologicznego na terenie stacji uzdatniania  wody w Nochowie. Stacja ta, będąc ważnym ogniwem systemu wodociągowego gminy Śrem, posiadająca zdolność produkcyjną 60 m3/h, zaopatruje w wodę jej południowo–zachodnią część (miejscowości: Nochowo, Wyrzeka, Marszewo, Dalewo, Mórka, Kadzewo, Bodzyniewo, Pełczyn i Nochówko).

 

?????????????

?????????????

                                                                                                                                                                               Pierwszym etapem tej inwestycji, na kwotę ponad 460 tys. złotych, była wymiana zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, które są elementem stacji uzdatniania, i z których woda wtłaczana jest do sieci wodociągowej a następnie dostarczana do naszych Klientów.

l

?????????????

                                                                                                                                                                                   Zbiorniki umożliwiają czasowe gromadzenie wody, zapewniając przez to ciągłość dostaw w godzinach jej największego zużycia przez odbiorców. W ramach inwestycji, rozpoczętej jeszcze w roku 2014, wyeksploatowane trzy zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m3 każdy, zastąpione zostały nowymi zbiornikami. Pojemność każdego z nich wynosi 150 m3, dzięki czemu zdolność magazynowania wody na terenie stacji zwiększyła się o 50%. Przeprowadzone prace zwiększą bezpieczeństwo dostaw wody, szczególnie w okresach letnich.

l

  20160602_102325      20160602_102809

 

Następnym etapem tego zadania był remont układu technologicznego uzdatniania wody, w ramach którego dokonano kompleksowego czyszczenia filtrów, wymieniono ich orurowanie i armaturę. Wykonano również prace budowlane wewnątrz budynku technologicznego, mające na celu zapewnienie należytych warunków higienicznych w hali filtrów i poprawę estetyki pomieszczenia.

 

???????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym etapem prac był montaż nowego zestawu pomp sieciowych i pomp płucznych. Jego całkowity koszt to prawie 120 tysięcy złotych. Pompy sieciowe służą do wtłoczenia uzdatnionej wody gromadzonej w zbiornikach do sieci wodociągowej. Zamontowany zestaw pomp pozwala wprowadzić do układu dystrybucji nawet 30 m3 wody w ciągu godziny. Pompy płuczne służą natomiast do czyszczenia filtrów służących do uzdatniania wody. Złoża filtracyjne płukane są wodą uzdatnioną, a prawidłowe prowadzenie procesu płukania jest niezbędne dla zapewnienia należytej jakości wody, z której korzystają nasi Klienci. Montaż nowych zestawów pompowych przyczynia się do poprawy warunków prowadzenia procesu uzdatniania wody oraz zwiększa niezawodność dostaw wody do odbiorców usług Spółki.  

 

??????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??????????????????????????

                                                                                                                                                                                      Na rok 2016 pozostało jeszcze dla tego obiektu  wykonanie termomodernizacji budynku stacji (na finansowanie tego zdania złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) oraz uporządkowanie i mała architektura terenu zewnętrznego.