Pomoc finansowa uzyskana od WFOŚiGW

We wrześniu Spółka zawarła dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczące pomocy finansowej na realizowane w bieżącym roku zamierzenia inwestycyjne.

Logo b. podp

Największa inwestycja roku zakończona

W ostatnim czasie Śremskie Wodociągi sp. z o.o. oddała do użytku sieć kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie. Jest to największa inwestycja zrealizowana przez Spółkę w bieżącym roku, która pozwala na odprowadzenie ścieków z powstającego osiedla domów jednorodzinnych.