Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Psarskie

Informujemy, że w dniach od 20 czerwca do 12 lipca 2024 roku w miejscowości Psarskie, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Awaria sieci wodociągowej w Śremie

W dniu 18 czerwca 2024 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Śremie przy ul. Zofii Nałkowskiej. Prace nad usuwaniem awarii potrwają do godzin popołudniowych.
Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Zofii Nałkowskiej na całym jej odcinku.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w Śremie

W dniu 18 czerwca 2024 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w Śremie przy ul. Gierymskiego. Prace nad usuwaniem awarii potrwają do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Gierymskiego na odcinku od ul. Stanisława Witkiewicza do ul. Zaułek Jana Cybisa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica

W dniu 12 czerwca 2024 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica. Prace nad jej usuwaniem potrwają do godziny popołudniowych. Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Sulejewo, Sulejewo – Folwark, Żabno Os. Żabi Gród oraz część Brodnicy.

Podstawiony zostanie zastępczy punkt poboru wody w okolicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brodnicy. Beczkowóz oznakowany jest logo Spółki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Zbrudzewo, Orkowo, Niesłabin

Informujemy, że w dniach od 4 do 20 czerwca 2024 roku w miejscowości Zbrudzewo, Orkowo oraz Niesłabin, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.