Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w Śremie

W dniu 29 sierpnia 2019 roku zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyszyńskiego w Śremie.
Prace potrwają od godziny 800 do godziny 1500.

Przerwą w dostawach wody będzie objęta między innymi ulica  Wyszyńskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Ogrodowa, Popiełuszki, Wąska, Akacjowa i Łąkowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Nabór na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków

Spółka Śremskie Wodociągi poszukuje pracownika na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty prosimy kierować do dnia 30 sierpnia 2019 roku na adres e- mail: poczta@sremskiewodociagi.pl lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. przy ul. Parkowej 8, w Śremie.

 

Główny zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie prac związanych z obsługą urządzeń oczyszczalni ścieków oraz utrzymaniem ich w czystości, sprawności i porządku, w tym kontrolowanie pracy:
 • kraty schodkowej, dokonywanie higienizacji skratek i ich usuwanie na miejsce czasowego gromadzenia,
 • osadników wstępnych z klarownikami,
 • dmuchaw napowietrzających reaktory biologiczne,
 • bioreaktorów i stacji dozowania koagulantów (PIX),
 • przepompowni , studni pomiarowych i kontrolnych,
 • osadników wtórnych,
 • wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF), odsiarczalni i zbiornika gazu,
 • zbiornika buforowego z rasa osadową,
 • poletek odkładczych osadu i poletek gromadzenia skratek i piasku.
 1. Wykonywanie prac porządkowych na placach, drogach, i trawnikach obiektu oczyszczalni ścieków.
 2. Kontrolowanie pracy systemów monitorujących prawidłowość pracy infrastruktury kanalizacyjnej i ściekowej,
 3. Wykonywanie prac remontowych urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków.
 4. Kontrolowanie prawidłowości korzystania przez firmy dowożące ścieki z urządzeń punktu zlewnego.
 5. Nadzorowanie obiektu oczyszczalni i zapobieganie obecności na obiekcie osób nieupoważnionych.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • dyspozycyjności (dyżury awaryjne),
 • wykształcenia zasadniczego zawodowego lub wykształcenia średniego technicznego,
 • prawa jazdy kat. B (mile widziany staż w prowadzeniu pojazdów),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży wodno- kanalizacyjnej,

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. zawartych  w aplikacji CV w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacji.

 

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym

Modernizacja sieci wodociągowej w Śremie – rejon ul. Stary Rynek

Modernizacja sieci wodociągowej.

W związku z koniecznością wykonana prac renowacyjnych sieci wodociągowej, towarzyszących realizowanym robotom drogowym w Śremie, w rejonie ul. Stary Rynek, w dniu 2 sierpnia br., od godz. 8.00 do godzin popołudniowych, nastąpi przerwa w dostawie wody.
Przerwa w dostawach dotyczy ulic:
– Mała Łazienkowa,
– Łazienkowa,
– Piaskowa,
– Stary Rynek.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.