UWAGA:

W przypadku gdy w Spółce po dniu 25 maja 2018 roku (data wprowadzenia RODO), składają Państwo po raz pierwszy dowolny wniosek, prosimy o jednorazowe dołączenie do niego oświadczenia na druku „RODO Oświadczenie klienta”.

 

RODO Oświadczenie klienta

WZÓR RODO Oświadczenie klienta

Pełnomocnictwo dla klienta

Upoważnienie dla pełnomocnika klienta

Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Wniosek o informację o podłączeniu do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych dla przyłącza i przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej WZÓR

Wniosek o wydanie warunków technicznych dla przyłącza i przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych dla opomiarowania własnego ujęcia wody (hydroforu)

Wniosek o wydanie warunków dla montażu wodomierza dodatkowego i dokonania jego odbioru

Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych wody

Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych wody WZÓR

Zlecenie na wykonanie kosztorysu

Zlecenie plombowania wodomierza dodatkowego lub hydroforu

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego

Wniosek o uzgodnienie planu sytuacyjnego

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zlecenie na wykonanie przyłącza

Zlecenie na wymianę uszkodzonego wodomierza

Zawiadomienie o planowanym podłączeniu do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zlecenie na montaż studni wodomierzowej

Oświadczenie inwestora dotyczące tytułu prawnego

Wniosek o zawarcie umowy dla nowego punktu/odbiorcy

WZÓR Wniosku o zawarcie umowy dla nowego punktu/odbiorcy

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowej do zlewni ścieków

Protokół przekazania/przejęcia nieruchomości/lokalu

WZÓR protokołu przekazania/przejęcia nieruchomości/lokalu

Wniosek o zmianę danych teleadresowych Odbiorcy

Zgłoszenie rozpoczęcia użytkowania kanalizacji sanitarnej

Wniosek e-faktura

Wypowiedzenie umowy przez Odbiorcę usług

WZÓR wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę usług