Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Psarskie ul. Wiklinowa

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. informuje, że w dniu 01 października 2020 roku nastąpi przerwa w dostawie wody oraz brak możliwości wjazdu w ul. Wiklinową z ul. Zachodniej. Utrudnienia spowodowane będą prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją sieci wodociągowej położonej w ul. Wiklinowej. Prace prowadzone będą do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Śrem ul. Zachodnia od numeru 65 do 74 oraz miejscowość Psarskie ul. Wiklinowa i ul. Zachodnia od numeru 1-23 oraz 2 do 18.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo

W dniu 21 września 2020 roku, w godzinach od 10:00 do 15:00, prowadzone będą prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo.

Przerwą w dostawie wody objęta będzie miejscowość Jaszkowo, Ludwikowo, Góra oraz Psarskie od Alei Platanowej w kierunku miejscowości Góra.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem, ul. Wschodnia

W dniu 15 września 2020 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00, prowadzone będą prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem, ul. Wschodnia.

Przerwą w dostawie wody objęta będzie miejscowość Śrem ulica Wschodnia, Wybickiego, Bema, Głowackiego , Piaskowa, Rzeczna oraz Podwale.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Przylepki

W dniu 8 września 2020 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Przylepki.

Prace nad jej usuwaniem potrwają do późnych godzin popołudniowych.

 

Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Przylepki, Górka oraz Boreczek.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zamówienie nr ZP/5/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Zamówienie nr ZP/5/2020 na dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności.

 

Zamówienie realizowane jest przez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/374755

 

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.         załączniki do SIWZ

4. powiadomienie o zmianach w SIWZ

5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia