Informacja o częstotliwości odczytów wodomierzy

Zgodnie z nową taryfą cen i stawek opłat obowiązującą w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Spółka wprowadza jednomiesięczny okres rozliczeniowy i informuje, że odczyty wodomierzy oraz fakturowanie usług sprzedaży wody i odbioru ścieków dokonywane będą w cyklu jednomiesięcznym.