Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Wyrzeka

Informujemy, że w dniach od 24 stycznia do 4 lutego 2022 roku w miejscowości Wyrzeka, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica

W dniu 11 stycznia 2022 roku odbędą się prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica. Prace potrwają od godziny 8.00 do godziny 13.00. Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Brodnica ulice: Główna od numeru 16 do 56, Jarzębinowa, Słoneczna oraz Parkowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Dalewo

Informujemy, że w dniach od 5 stycznia do 14 stycznia 2022 roku w miejscowości Dalewo, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.