INFORMACJA O WYMIANIE WODOMIERZY

Informujemy,że w dniach od:

– 26 lutego w miejscowości Mechlin ul. Dąbrowska
– 27 lutego do 1 marca w miejscowości Śrem na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej i innych budynkach wielololokalowych na terenie miasta oraz podmiotach gospodarczych, 

w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Prace na sieci wodociągowej w miejscowości Orkowo

W dniu 13 lutego 2019 roku odbędą się prace konserwacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Orkowo.

Prace potrwają od godziny 800 do godziny 1300.

W związku z powyższym  notowane mogą być spadki ciśnienia a nawet brak wody w sieci wodociągowej.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria przyłącza wodociągowego w miejscowości Śrem, ul. Piłsudskiego

W dniu 6 lutego 2019 roku stwierdzono awarię przyłącza wodociągowego w miejscowości Śrem, ul. Piłsudskiego 13.

Prace nad jej usuwaniem potrwają od godziny 830 do 1130.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ulica Piaskowa, Stary Rynek, Młyńska, Mała Łazienkowa, Łazienkowa, część ulicy Dąbrowskiego oraz Piłsudskiego 13.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O WYMIANIE WODOMIERZY

Informujemy, że w dniach od:
– 4 do 6 lutego w miejscowości Orkowo
– 7 do 8 lutego w miejscowości Niesłabin, 
w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.
Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.