Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/04/2016

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/4/2016 na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/4/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie nr 218, 62-590 Golina. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 3 czerwca 2016 roku.
l
Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:
l
1. DANKAR Usługi budowlane, wod-kan i c.o. kosztorysowanie Danuta Pyssa; 64-640 Rogoźno, Nienawiszcz 23
P1(C) = (1.443.101,67 : 1.963.670,35) × 100 × 0,90 = 66,14
P1(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P1 = 66,14 + 10,00 = 76,14
l
2. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier; 63 – 100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
P2(C) = (1.443.101,67 : 1.828.886,64) × 100 × 0,90 = 71,02
P2(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P2 = 71,02 + 10,00 = 81,02
l
3. FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak Spółka Cywilna; 63-210 Żerków, ul. Górki 5B
P3(C) = (1.443.101,67 : 1.594.604,87) × 100 × 0,90 = 81,45
P3(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P3 = 81,45 + 10,00 = 91,45
l
4. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JUSKOWIAK Helena Juskowiak; 63-708 Rozdrażew, Nowa Wieś 123
P4(C) = (1.443.101,67 : 1.666.666,67) × 100 × 0,90 = 77,93
P4(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P4 = 77,93 + 10,00 = 87,93
l
5. PROKAR S.C. Kamilla Matuszczak-Obrębska, Tomasz Obrębski; 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 34/2
P5(C) = (1.443.101,67 : 1.790.643,47) × 100 × 0,90 = 72,53
P5(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P5 = 72,53 + 10,00 = 82,53
l
6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ECOBUD” inż. Jerzy Marciniak; 64-020 Czempiń, ul. Fl. Marciniaka 8
P6(C) = (1.443.101,67 : 2.044.349,17) × 100 × 0,90 = 63,53
P6(R) = (72 : 84) × 100 × 0,10 = 8,57
P6 = 63,53 + 8,57 = 72,10
l
7. Cetel Serwis Sp. z o.o.; 62-052 Komorniki, ul. Św. Rocha 3
P7(C) = (1.443.101,67 : 2.139.890,00) × 100 × 0,90 = 60,69
P7(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P7 = 60,69 + 10,00 = 70,69
l
8. ZRUG Sp. z o.o.; 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 45
P8(C) = (1.443.101,67 : 1.789.000,00) × 100 × 0,90 = 72,60
P8(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P8 = 72,60 + 10,00 = 82,60
l
9. KANWOD Wiesław Tarczyński; 62-590 Golina, Węglew 218
P9(C) = (1.443.101,67 : 1.443.101,67) × 100 × 0,90 = 90,00
P9(R) = (60 : 84) × 100 × 0,10 = 7,14
P9 = 90,00 + 7,14 = 97,14
l
10. ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.; 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31
P10(C) = (1.443.101,67 : 2.009.049,14) × 100 × 0,90 = 64,65
P10(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P10 = 64,65 + 10,00 = 74,65
l
11. MAZUR – SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Mazur Henryk; 72-100 Goleniów, Łozienica ul. Prosta 26
P11(C) = (1.443.101,67 : 3.439985,02) × 100 × 0,90 = 37,76
P11(R) = (62 : 84) × 100 × 0,10 = 7,38
P11 = 37,76 + 7,38 = 45,14
l
Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 23 czerwca 2016 roku.