ARCHIWUM TARYF

GMINA ŚREM

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr 261/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 listopada 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

ŚREM I

ŚREM II

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku

ceny-srem

ceny-srem2

ceny-srem3

GMINA BRODNICA

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr XXI/138/2016 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 grudnia 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

ŚREM I
ŚREM II

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku

 

ceny-brodnica

ceny-brodnica2

GMINA CZEMPIŃ

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr XXXV/251/2016 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23 listopada 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

1czempin

Czempiń tabele na strone 2

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku

ceny-czempin

ceny-czempin2

ceny-czempin3

GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

ŚREM I

 

 

 

 

ŚREM II

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

ceny-ksiaz

ceny-ksiaz2

ceny-ksiaz3

GMINA DOLSK

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr XXV/153/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

DOLSK tabele na strone 2

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

ceny-dolsk

ceny-dolsk2

ceny-dolsk3