Odpowiedź na zapytania w ramach postępowania ZP/4/2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie


Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela się następujących wyjaśnień:

l

Treść zapytania nr 1:
l
Zgodnie z profilem na trasie rurociągu tłocznego występują kolizję, które należy przekroczyć metodą bezwykopową :
l
– pod rowem 8,0m rurą DN300,6×12
– pod drogą 21,0mb rurą DN359,6×12,5
– pod ciekiem przewiert HDD 40,0mb rurą 315×28,6
– pod przepustem 9,0mb DN300,6×12,5
l
W nawiązaniu do powyższych zestawień przekroczeń proszę o odpowiedz:
l
– Gdzie należy zabudować 100mb rury osłonowej (wynika z przedmiaru 78+100) skoro suma przekroczeń
pokazanych na profilu wynosi 78,mb?
– Czy rury jakie należy zastosować przy przekroczeniu : pod rowem, drogą, przepustem są rurami stalowymi?
– Jakie parametry (materiał, grubość ścianki itp.) ma posiadać rura osłonowa o długości 100mb?
– Jaką rurę zastosować w przypadku przekroczenia typ P1/3 (oznaczenie występuje na profilu) DN300,6×12,5 czy
DN359,6×12,5?
l
Treść odpowiedzi nr 1:
l
Projekt cz. 2 przewiduje wykonanie metodą przewiertu czterech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 78,0 m (przewiert o długości 21,0 m pod drogą, przewiert o długości 9,0 m pod przepustem oraz dwa przewierty pod ciekami o długościach 40,0 m i 8,0 m). Dodatkowo przewiduje się wykonanie metodą przewiertu odcinka sieci o długości 100 mb w granicach dz. nr ewid. 28/1, obręb geodezyjny Mechlin.
l
W miejscu skrzyżowań z wszelkimi przeszkodami terenowymi (drogi, rów melioracyjny, przepust), sieć należy ułożyć metodą bezwykopową z zastosowaniem rury osłonowej PEHD warstwowej o podwyższonej odporności ø 315 × 28,6 mm SDR11.