Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 28 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku w miejscowości Śrem, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.
Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbędą się prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica. Prace potrwają od godziny 8.00 do godziny 14.00. Przerwą w dostawie wody objęta będzie ulica Orzechowa, Krótka, Główna oraz miejscowości Sulejewo, Folwark Sulejewo oraz Żabno.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowo

W dniu 24 czerwca 2021 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowo.
Prace nad jej usuwaniem potrwają do godziny 15:00.
Przerwą w dostawach wody objęte będą miejscowości Piotrowo, Chaławy, Szołdry, Rogaczewo, Iłówiec Wielki, Ogieniowo, Sucharzewo, Grzybno.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa

W dniu 25 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne na SUW Dąbrowa, które Spółka zamierza wykonać w godzinach 08.00 – 10.00. W związku z tymi pracami w miejscowościach Dąbrowa, Grodzewo, Mateuszewo, Luciny, Kaleje i część gminy Kórnik możliwe będzie obniżone ciśnienie w sieci i chwilowe przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Obniżenie ciśnienia wody

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. informuje, że w związku z bardzo dużym zużyciem wody koniecznym stało się obniżenie jej ciśnienia w sieciach dystrybucyjnych. Podjęte działania mają na celu uniknięcie przerw w dostawie wody.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędny pobór wody, a w szczególności o powstrzymanie się od podlewania ogrodów i napełniania basenów w godzinach największego zapotrzebowania na wodę w celach bytowych.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Borgowo

W dniu 10 czerwca 2021 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Borgowo.
Prace nad jej usuwaniem potrwają do  godziny 16:00.
Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Borgowo.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Śrem ul. Dutkiewicza

W dniu 9 czerwca 2021 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Śrem ul. Dutkiewicza.
Prace nad jej usuwaniem potrwają do późnych godzin popołudniowych.
Przerwą w dostawach wody objęte będą ulice od Poznańskiej do Zielińskiego.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 26 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku w miejscowości Góra i Jaszkowo, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.
Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.