Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica ul. Orzechowa

W dniu 25 marca 2019 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica, ul. Orzechowa.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Brodnica, Sulejewo oraz Sulejewo Folwark.

Prace przy usuwaniu awarii potrwać mogą do godzin popołudniowych.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w Śremie, ul. Kołłątaja

W dniu 22 marca 2019 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej przy ul. Kołłątaja w Śremie.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Kołłątaja na całej długości oraz ulica Kochanowskiego nr 22

Prace przy usuwaniu awarii potrwać mogą do godzin popołudniowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace na sieci wodociągowej w miejscowości Pysząca, ul. Długa

W dniu 20 marca 2019 roku odbędą się prace na sieci wodociągowej związane z usunięciem awarii, która wystąpiła w dniu 18 marca 2019 roku.

Prace potrwają od godziny 900 do godziny 1500.

Przerwą w dostawie wody objęta będzie ulica Długa, Polna oraz ul. Śremska nr 24

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Odcięcia dopływu wody lub zamknięcia odpływu ścieków odbiorcom usług zalegającym z zapłatą należności

W związku z zadłużeniem z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, w dniach od 20 do 22 marca 2019 roku na terenie Gminy Śrem oraz Gminy Brodnica,  nastąpią odcięcia dopływu wody lub zamknięcia odpływu ścieków.

Działanie zgodne z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DZ. U. 2018.1152) i zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Awaria sieci wodociągowej w Śremie, ul. Witkiewicza

W dniu 7 marca 2019 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej przy ul. Witkiewicza w Śremie.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie ul. Witkiewicza oraz ul. Gierymskiego od godziny 1000. Prace przy usuwaniu awarii potrwać mogą do godzin popołudniowych.

W związku z zaistniała awarią w dniu jutrzejszym, tj. 8 marca 2019 roku dokonywana będzie wymiana zasuw na sieci wodociągowej. Przerwy w dostawie wody potrwają od godziny 800 do godzin popołudniowych.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o możliwych zakłóceniach w dostawie wody

Ponieważ w 2020 roku Spółka planuje przeprowadzenie modernizacji zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanego na przepompowni wody w Śremie przy ul. Zamenhofa, w dniach od 18 do 31 marca 2019 roku nastąpi jego wyłączenie z eksploatacji w celu weryfikacji i oceny stanu technicznego, niezbędnej dla uszczegółowienia zakresu robót będących przedmiotem tej modernizacji.

W związku z powyższym, w tych dniach, w lewobrzeżnej części Śremu, a także miejscowościach: Pysząca, Sosnowiec, Łęg, Olsza, Bystrzek, Binkowo, Borgowo, Ostrowo, Grzymysław, Psarskie, Szymanowo, Góra (gm. Śrem) oraz Manieczki, Boreczek, Górka, Przylepki, Jaszkowo i Ludwikowo (gm. Brodnica), , w godzinach największych rozbiorów mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody a nawet krótkie przerwy w jej dostawie.

Odbiorców przepraszamy za ewentualne utrudnienia spowodowane realizacją tego zadania.

Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 7 do 14 marca 2019 roku w miejscowości Nochowo, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.