Decyzją nr PO.RZT.70.69.2023/D/KF z dnia 28 listopada 2023 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wyniku zmian warunków ekonomicznych, orzeczono o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzono nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem oraz części Gminy Brodnica i Gminy Książ Wielkopolski oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla części Gminy Dolsk na okres od 14 grudnia 2023 roku do 13 grudnia 2026 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 14 grudnia 2023 roku do 13 grudnia 2024 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 14 grudnia 2024 roku do 13 grudnia 2025 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 14 grudnia 2025 roku do 13 grudnia 2026 roku

Decyzją nr PO.RZT.70.29.2022/D2/KI z dnia 17 listopada 2022 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wyniku zmian warunków ekonomicznych, orzeczono o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzono nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem, Brodnica, Książ Wlkp. oraz Dolsk na okres od 3 grudnia 2022 roku do 2 grudnia 2025 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 grudnia 2022 roku do 2 grudnia 2023 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 grudnia 2023 roku do 2 grudnia 2024 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 grudnia 2024 roku do 2 grudnia 2025 roku

Decyzją nr PO.RZT.70.286.2021/D/MB z dnia 4 czerwca 2021 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem, Brodnica, Książ Wlkp. oraz Dolsk na okres od 24 czerwca 2021 roku do 23 czerwca 2024 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 24 czerwca 2021 roku do 23 czerwca 2022 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 24 czerwca 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 24 czerwca 2023 roku do 23 czerwca 2024 roku

 

Decyzją nr PO.RET.070.467.2.2018.KS z dnia 11 czerwca 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica na okres od 3 lipca 2018 do 23 czerwca 2021 roku:

 1. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2018 roku do 2 lipca 2019 roku
 2. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2019 roku do 2 lipca 2020 roku
 3. ceny i stawki opłat obowiązujące od 3 lipca 2020 roku do 23 czerwca 2021 roku

Uchwałą nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 października 2017 roku zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 12 grudnia 2017 roku do 2 lipca 2018 roku:

Taryfa Śrem 1

 

Taryfa Śrem 2

 

 

 

 

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwałą nr XXII/145/2017 Rady Gmina Brodnica z dnia 30 stycznia 2017 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku

Uchwałą nr XXI/138/2016 Rady Gmina Brodnica z dnia 22 grudnia 2016 roku przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

[/vc_column_text]

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

 

1 Śrem2 śrem3 srem

 

[/vc_column][/vc_row]

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku

 

ceny-brodnica

ceny-brodnica2


ceny-brodnica3