Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem

NIP 785 00 02 101

tel. 61 28 30 475 / 61 28 30 459
e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl

 

Godziny przyjmowania interesantów
od poniedziałku do piątku:

  • Biuro Obsługi Klienta od 700 do 1500
  • Kasa od 700 do 1430

Sekretariat Zarządu

ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 30 475 w. 139
e-mail: sekretariat@sremskiewodociagi.pl

Dział inwestycji i rozwoju

ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 30 475 w. 141
e-mail: inwestycje@sremskiewodociagi.pl

Dział sprzedaży

ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 30 475 w. 145
e-mail: sprzedaz@sremskiewodociagi.pl

Dział sieci i urządzeń przesyłowych

ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 30 475 w. 136
e-mail: siec.wodociagowa@sremskiewodociagi.pl
            siec.kanalizacyjna@sremskiewodociagi.pl

Dział ujmowania i uzdatniania wody

ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 30 475 w. 122
e-mail: suw@sremskiewodociagi.pl

Dział oczyszczania
ścieków

ul. Zachodnia 78
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 30 737
e-mail: oczyszczalnia@sremskiewodociagi.pl
            laboratorium.woda@sremskiewodociagi.pl
            laboratorium.scieki@sremskiewodociagi.pl

Dział finansowo – księgowy

ul. Parkowa 8
63 – 100 Śrem
tel. 61 28 30 475 w. 137
e-mail: ksiegowosc@sremskiewodociagi.pl