Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/05/2016

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/5/2016 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/5/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez COMPLEX INSTAL Marcin Grygier z siedzibą w Śremie (63-100) ul. Piłsudskiego 5/2. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 8 czerwca 2016 roku.Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:

l

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ECOBUD” inż. Jerzy Marciniak; 64-020 Czempiń, ul. Fl. Marciniaka 8
P1(C) = (819.968,60 : 995.905,32) × 100 × 0,90 = 74,10
P1(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P1 = 74,10 + 10,00 = 84,10
l
2. COMPLEX INSTAL Marcin Grygier; 63 – 100 Śrem, ul. Piłsudskiego 5/2
P2(C) = (819.968,60 : 819.968,60) × 100 × 0,90 = 90,00
P2(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P2 = 90,00 + 10,00 = 100,00
l
3. FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak Spółka Cywilna; 63-210 Żerków, ul. Górki 5B
P3(C) = (819.968,60 : 999.999,00) × 100 × 0,90 = 73,80
P3(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P3 = 73,80 + 10,00 = 83,80
l
4. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN”; 62-500 Konin, ul. Szarych Szeregów 15
P4(C) = (819.968,60 : 871.726,79) × 100 × 0,90 = 84,66
P4(R) = (60 : 84) × 100 × 0,10 = 7,14
P4 = 84,66 + 7,14 = 91,80
l
5. KANWOD Wiesław Tarczyński; 62-590 Golina, Węglew 218
P5(C) = (819.968,60 : 834.797,08) × 100 × 0,90 = 88,40
P5(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P5 = 88,40 + 10,00 = 98,40
l
6. ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.; 64-840 Budzyń, Osiedle Cechowe 31
P6(C) = (819.968,60 : 998.055,86) × 100 × 0,90 = 73,94
P6(R) = (84 : 84) × 100 × 0,10 = 10,00
P6 = 73,94 + 10,00 = 83,94
l
Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana nie wcześniej niż 5 lipca 2016 roku.