Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem

W dniu 28 lutego 2023 roku odbędą się prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem. Prace potrwają od godziny 8.00 do około 14.00. Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Śrem ulice:

 • Kościuszki (od Placu 20 Października do ul. Popiełuszki),
 • Dąbrowskiego (od ul. Gołębiej do ul. Szewskiej),
 • Młyńska (od ul. Szewskiej do ul. Wyszyńskiego)
 • Wyszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul. Targowej),
 • Łąkowa,
 • Ogrodowa (od ul. Gołębiej do ul. Kościuszki),
 • Popiełuszki (od młyna w stronę ul. Wyszyńskiego).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w dniach od 16 do 17 lutego 2023 roku w miejscowości Śrem na ulicy Grottgera, Chełmońskiego, Gierymskiego przeprowadzone zostanie czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym w tych dniach mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu oraz problemy odorowe.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Akcja protestacyjna

Dramatyczna sytuacja finansowa, w jakiej znalazły się Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne będące częścią infrastruktury krytycznej, świadczące usługi o charakterze strategicznym dla obywateli oraz brak dialogu ze strony Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej RZGW), zmusza nas do działania. W związku z powyższym, związki zawodowe działające w spółkach wodno-kanalizacyjnych wspólnie z zarządami  podjęły decyzję o oflagowaniu obiektów firm, od 13 lutego 2023 r. do odwołania, w akcie protestu przeciwko działaniom RZGW w Poznaniu, który masowo, negatywnie rozpatruje wnioski spółek wodociągowo – kanalizacyjnych o zmianę obowiązujących taryf.

Branża wodno-kanalizacyjna, jako jedyna została w Polsce pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów w obecnej, trudnej, bezprecedensowej sytuacji gospodarczej kraju. Tym samym przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne znalazły się w zapaści finansowej, nie tylko z uwagi na olbrzymi wzrost inflacji, ale także drastyczny wzrost cen zakupu materiałów eksploatacyjnych, gazu, a przede wszystkim energii elektrycznej. Sytuacja ta może w najbliższym czasie doprowadzić do utraty płynności finansowej firm zajmujących się produkcją i dystrybucją wody oraz odbiorem ścieków. W konsekwencji tego pojawią się nie tylko problemy remontowe i inwestycyjne, ale również dokuczliwe dla odbiorców obniżenie niezawodności i jakości usług.

W trosce o godne warunki płacy i pracy dla pracowników spółki, jak również zapewnienie jakości świadczonych usług, domagamy się prac i dialogu nad szybkim i opartym na przepisach prawa odblokowaniu procedury zmiany taryf zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nad procedowaniem wniosków o zatwierdzanie nowych taryf, które uwzględniać będą uzasadnione koszty zgodnie z art. 24. tej ustawy. Brak racjonalności i zgodnych z przepisami prawa działań ze strony RZGW grozi ogromnymi i coraz bardziej realnymi konsekwencjami w postaci zagrożenia w dostawie i jakości wody oraz odbiorze ścieków – usług świadczonych przez spółki wodociągowo – kanalizacyjne na rzecz mieszkańców.

Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem

W dniu 10 lutego 2023 roku odbędą się prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Śrem. Prace potrwają od godziny 8.00 do około 14.00. Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Śrem ulice:

 • Popiełuszki (od młyna w stronę ul. Wyszyńskiego),
 • Kościuszki,
 • Dąbrowskiego (od ul. Akacjowej do ul. Kościuszki),
 • Ogrodowa (od ul. Akacjowej do ul. Kościuszki),
 • Łąkowa,
 • Wyszyńskiego,
 • Targowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.