Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Śrem, ul. Jasna

W dniu 30 marca 2020 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Śrem, ul. Jasna.

Prace nad jej usuwaniem mogą potrwać do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Śrem, ul. Jasna.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja

W związku z panującą pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tej sytuacji ograniczeniami bezpośredniego kontaktu z Naszymi klientami, w trosce o bezpieczeństwo zarówno naszych klientów jak i pracowników, Śremskie Wodociągi Spółka z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Parkowej 8, uruchomiła dodatkową skrzynkę na listy, która została umiejscowiona przed wejściem głównym do budynku.

Awaria na sieci wodociągowej w miejscowości Pysząca

W dniu 17 marca 2020 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Pysząca, ul. Długa.

Prace nad usuwaniem awarii odbywać się będą w dniu 18 marca 2020 roku od  godziny 8:00 do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie miejscowość Pysząca ul. Konwaliowa oraz Parkowa

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Dalewo

W związku z stwierdzoną w dniu 16 marca 2020 roku awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Dalewo, w dniu 17 marca 2020 roku wykonywane będą dalsze prace modernizacyjne.

Prace potrwają od godziny 8:00 do godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawie wody objęta będzie cała miejscowość Dalewo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Dalewo

W dniu 16 marca 2020 roku stwierdzono awarię sieci wodociągowej w miejscowości Dalewo.

Prace nad usuwaniem awarii potrwają od  godzin popołudniowych.

Przerwą w dostawach wody objęta będzie cała miejscowość Dalewo.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Zarządu Spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Komunikat Zarządu Spółki

dla Klientów oraz podmiotów współpracujących

wydany w zakresie działań służących

przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

 

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne Pracowników oraz Klientów Spółki, w związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz uwzględniając czasowy brak dostępności w firmie pełnej obsady pracowników korzystających między innymi z praw przysługujących z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z dnia 7 marca 2020 roku, poz. 374), informuję o podjęciu przez Spółkę następujących działań obowiązujących

od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku z możliwością wydłużenia terminu:

 1. Wstrzymaniu bezpośredniej obsługi i Klientów we wszystkich działań Spółki, w tym Dziale Obsługi Klienta (m.in. umowy, rozliczenia, odbiór faktur), Dziale Inwestycji i Rozwoju (m.in. wydawanie opinii warunków technicznych, zapewnień dostaw wody, uzgadnianie dokumentacji projektowych), Dziale sieci i urządzeń przesyłowych (m.in. umowy dotyczących wykonania przyłączy, inne zgłoszenia), Laboratorium Badania Wody i ścieków (m.in. dostarczanie próbek), Dziale Oczyszczalni ścieków (umowy na odbiór w stacji zlewnej).
  Prosimy o załatwienie wszelkich spraw wskazanych powyżej w formie poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie w poniższy sposób:
  • Śremskie  Wodociągi sp. z o.o., ul. Parkowa 8, 63 – 100  Śrem; e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl,
   tel. 61 28 30 475/ 61 28 30 459
  • Wnioski i formularze w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej https://www.sremskiewodociagi.pl/strefa-klienta/wnioski-i-formularze-do-pobrania/.
  • Dział Obsługi Klienta – e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl, tel. 506 709 252 oraz przez EBOK www.ebok.sremskiewodociagi.pl
  • Dział Inwestycji – tel. 61 28 30 475/ 61 28 30 459 wew. 141
  • Dział sieci i urządzeń przesyłowych – 61 28 30 475/ 61 28 30 459 wew. 136
  • Zgłaszanie awarii wod-kan – tel. 994
  • Laboratorium Wody tel. 61 28 30 475/ 61 28 30 459 wew. 146
  • Laboratorium ścieków te. 61 28 30 737

2. Kasa Spółki jest nieczynna. Prosimy o regulowanie zobowiązań finansowych za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówkach do tego przeznaczonych (bank, poczta).

3.  Odczyty zdalne wodomierzy będą dokonywane na bieżąco.

4. Dokumenty składane w formie papierowej podlegają 48 godzinnej kwarantannie, co może wpłynąć na wysłużenie procesu wydawania dokumentów.

Jednocześnie informujemy, iż zapewniamy realizację dostaw wody w wymaganej ilości, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Prosimy Państwa o zrozumienie podjętych działań w zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Spółki i jej obiektów oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla Pracowników i Klientów Spółki.

KOMUNIKAT

Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne Pracowników oraz Klientów Spółki, w związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Zarząd Spółki podjął decyzję o zamknięciu od dnia 13.03.2020 roku do odwołania Biura Obsługi Klienta, Kasę, Dział Inwestycji, Dział Sprzedaży, Laboratorium przy ul. Parkowej 8 w Śremie.

Większość spraw można załatwić zdalnie, tj. telefonicznie, drogą e-mail, przez EBOK, bez konieczności wizyty w Spółce. Prosimy o ograniczenie kontaktu z naszymi służbami wyłącznie do spraw niezbędnych i pilnych.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:

– telefon kontaktowy: 61 28 30 475 / 61 28 30 459

– e-mail: poczta@sremskiewodociagi.pl

– Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK)

– zgłoszenie awarii: Numer alarmowy 994, 61 28 30 131

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.pl

 

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Prace remontowe na stacji uzdatniania wody w Wieszczyczynie

W dniu 16 marca 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku przystępuje do prac remontowych na obiekcie stacji uzdatniania wody w miejscowości Wieszczyczyn.

Prace remontowe potrwają od godziny 9:00 – 15:00.

Przerwami w dostawie wody będzie objęta miejscowość Dobczyn.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

Szanowni Klienci,

Spółka Śremskie Wodociągi sp. z o.o. uprasza aby z uwagi na zwiększoną liczbę zachorowań będących wynikiem panującej epidemii, osoby z objawami przeziębienia, kataru, kaszlu itp., nie korzystały z osobistego kontaktu w Biurze Obsługi Klienta.

Zasadniczo wszystkie sprawy możliwe są do załatwienia zdalnie, tj. telefonicznie, drogą e-mail, przez EBOK, bez konieczności wizyty w Spółce. Zapłaty gotówkowe za usługi świadczone przez Spółkę można realizować bezprowizyjnie w banku SBL.

Wszystkie wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.sremskiewodociagi.pl  Wnioski i formularze do pobrania 

Niniejsze ustalenia obowiązują do odwołania.

Komunikat o możliwych zakłóceniach w dostawie wody

W dniu 4 marca 2020 roku Spółka przystępuje do prac modernizacyjnych na zbiorniku wody czystej przy ul. Zamenhofa.

W związku z powyższym, przez cały okres trwania robót modernizacyjnych (około 8 tygodni), w lewobrzeżnej części Śremu, a także miejscowościach: Pysząca, Sosnowiec, Łęg, Olsza, Bystrzek, Binkowo, Borgowo, Ostrowo, Grzymysław, Psarskie, Szymanowo, Góra (gm. Śrem) oraz Manieczki, Boreczek, Górka, Przylepki, Jaszkowo i Ludwikowo (gm. Brodnica), mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody.

Za utrudnienia przepraszamy.