W dniu 12 lipca 2019 roku Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawarła umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą wsparcia finansowego przebudowy oczyszczalni ścieków w Śremie (umowa nr 207/2019/Wn15/OW-ok-kp/P).

Przedsięwzięcie przebudowy oczyszczalni ścieków w Śremie zrealizowane zostało przez Spółkę w okresie od grudnia 2018 roku do końca listopada 2019 roku, a całkowity koszt robót budowlanych wynosi 11.422.000 zł netto. Wsparcie Funduszu, w formie preferencyjnej pożyczki, wynosi 11.217.000 zł, tj. 98,21% wartości robót. Spłata pożyczki przewidziana jest w okresie od września 2020 roku do grudnia 2031 roku. Umowa pożyczki przewiduje możliwość częściowego umorzenia spłaty pożyczki, w wysokości do 10% kapitału pożyczki, lecz nie więcej niż 1.000.000,00 zł.