Informacja o sposobie doręczania faktur

Informujemy, że zmienia się sposób doręczenia faktur za wodę i ścieki do odbiorców w n/w miejscowościach:

  • Niesłabin,
  • Orkowo,
  • Dalewo,
  • Wyrzeka,
  • Śrem,
  • Psarskie (ul. Zachodnia, Leśna, Owocowa, Wiklinowa, Jabłoniowa, Kosztelowa).

Faktury dostarczane są do indywidualnych skrzynek na listy przez pracowników Spółki, a nie jak dotychczas do skrzynek Poczty Polskiej.

Prosimy o sprawdzanie skrzynek indywidualnych.

Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w dniach od 11 do 12 stycznia 2023 roku w miejscowości Śrem na ulicy Paderewskiego, Moniuszki oraz Chopina przeprowadzone zostanie czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym w tych dniach mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu oraz problemy odorowe.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Śrem i Psarskie

Informujemy, że w dniach od 9 stycznia do 28 lutego 2023 roku w miejscowości Śrem oraz Psarskie, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Awaria SUW Nochowo

W dniu 20 grudnia 2022 roku stwierdzono awarię zestawu pompowego na SUW Nochowo. W związku z tym, w sieci obsługiwanej przez tą stację będzie obniżone ciśnienie. Awaria dotyczy miejscowości: Nochowo, Wyrzeka, Dalewo, Jeleńczewo, Mórka, Kadzewo, Bodzyniewo, Pełczyn i Nochówko.

Planowany termin usunięcia awarii to 21 grudnia 2022 roku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o wymianie wodomierzy w miejscowości Brodnica

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2022 roku w miejscowości Brodnica, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

Prace potrwają w godzinach od 9.00 do 12.00 i w tym czasie nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

Informacja o zmianie układu sterowania pompami

W związku ze trudną sytuacją energetyczną w kraju, w wyniku której nastąpiły drastyczne wzrosty cen energii elektrycznej (dla Spółki w roku 2022 to wzrost prawie czterokrotny w porównaniu do roku 2021), których Spółka nie jest w stanie pokryć zaniżonymi, w stosunku do potrzeb, przychodami ze sprzedaży (Organ Regulacyjny – Wody Polskie w sposób bezpodstawny odmawia zatwierdzenia nowej taryfy), podjęliśmy szereg działań mających na celu ograniczenie naszych kosztów, w tym  m. innymi dokonujemy optymalizacji pracy naszych urządzeń. Jednym z takich działań jest zmiana sposobu sterowania pompowni sieciowych wody poprzez wprowadzenie nowych algorytmów ich pracy, dzięki którym zużycie  energii elektrycznej koniecznej do zasilania pomp tłoczących wodę do sieci  będzie mniejsze. Może to jednak powodować w określonych godzinach, w wyżej położonych punktach gminy lub na wyższych kondygnacjach, chwilowe, ale zauważalne zmniejszenie natężenie przepływu wody. Jednak ta optymalizacja parametrów pracy pompowni to rozwiązanie, które pozwoli choć częściowo zmniejszyć straty jakie generuje dziś w Spółce koszt energii elektrycznej i być może uchroni nas przed późniejszymi, „planowymi” przerwami w dostawach wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Piotrowie

W dniu 22.09.2022 roku w godz. 08:00 – 11:00, w związku z wykonywaną przez Urząd Gminy w Brodnicy inwestycją modernizacji stacji uzdatniania wody w Piotrowie, możliwe będą zakłócenia w dostawie wody do miejscowości zaopatrywanych przez tę stację, tj. Piotrowo, Kopyta, Grabianowo, Chaławy, Szołdry, Brodnica, Sulejewo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Sucharzewo, Rogaczewo, Ogieniowo, Manieczki, Boreczek, Przylepki i Górka. Zakłócenia te polegać mogą na obniżeniu ciśnienia wody, szczególnie w miejscowościach najbardziej oddalonych od SUW w Piotrowie. Powodem występowania tych zakłóceń jest konieczność chwilowego wyłączania z eksploatacji tymczasowej stacji uzdatniania wody w Piotrowie. Za utrudnienia przepraszamy.