Zgodnie z zapisem aktu założycielskiego Spółki, przedmiotem jej działalności jest:

1. Pobór, uzdatnianie  i dostarczanie wody (36.00.Z);
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
4. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
5. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
6. Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z);
7. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z);
8. Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z);
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z);
10. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z).