Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-936/20 z dnia 26 maja 2020 roku

Karta charakterystyki dla OrCal S pHregulator

Państwowy Instytut Weterynaryjny – sprawozdanie z badań PIWet

Państwowy Instytut Weterynaryjny – opinia i instrukcja stosowania

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza – sprawozdanie z analiz chemicznych

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – opinia o przydatności w rolnictwie i instrukcja stosowania

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – opinia jakościowa

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – opinia i instrukcja stosowania

Instytut Ogrodnictwa – opinia (uprawy warzywne) i instrukcja stosowania

Instytut Ogrodnictwa – opinia (uprawy sadownicze) i instrukcja stosowania

Instytut Ochrony Środowiska – opinia i instrukcja stosowania

Instytut Medycyny Wsi – opinia i instrukcja stosowania