Jak działa Orcal?

Szybko i bezpiecznie podwyższa pH gleby

 • Dzięki szybkiej poprawie odczynu pH gleby zwiększa się dostępność i efektywność pobierania przez rośliny azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki. Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przy pH=7.0 efektywność pobierania makroskładników N, P, K jest bliska 100%.

Dostarcza naturalne makro i mikroelementy

 • OrCal® zapewnia roślinom optymalny odczyn pH w strefie korzeniowej i podstawowe, naturalne składniki odżywcze zawarte w materii organicznej: wapń, azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, żelazo i inne mikroelementy, a także białka, aminokwasy inne związki organiczne.

Użyźnia glebę i stymuluje system korzeniowy roślin

 • Materia organiczna zawarta w OrCal®-u inicjuje proces użyźniania odkwaszanej gleby. Powoduje to jeszcze większe przyspieszenie pobierania makroskładników przez rośliny a w konsekwencji lepszą stymulację podziałów komórkowych i rozwój organów rośliny, zwłaszcza systemu korzeniowego, a przede wszystkim korzeni włośnikowych. Dobrze rozwinięty system korzeniowy umożliwia efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody.

Powoduje wzrost biomasy roślin aż do 40%

 • Dobrze ukorzenione i odżywione rośliny doskonale się rozwijają. Według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin o 20-40%. Według obserwacji klientów stosujących OrCal®, podnosi on zawartość  białka w ziarnach zbóż o około 30% w stosunku do upraw nie nawożonych OrCal®-em. Przykładowo w pszenicy jarej nawożonej OrCal®-em średnia zawartość białka w ziarnie przekroczyła 18%, w porównaniu do zawartości białka 13% w ziarnie pszenicy jarej, wysianej na polu, gdzie nie zastosowano OrCal®-a.

Wzmocnienie odporności roślin

 • OrCal® wzmacnia odporność roślin uprawnych na czynniki chorobotwórcze i stres, np. susze, upały, burze, gradobicia, podtopienia, przymrozki i mrozy, przyduchy śnieżne oraz skutki uboczne stosowania środków ochrony roślin.

Ograniczenie presji szkodliwych patogenów glebowych

 • OrCal® skutecznie ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych; chorób grzybowych i bakteryjnych, szkodników (np. nicienie, drutowce).

Neutralizacja metali ciężkich – uzdrawianie gleby

 • Po zastosowaniu certyfikowanych, wytworzonych przy użyciu reagenta WapCal® produktów OrCal®, metale ciężkie obecne w glebie przechodzą do tzw. form rezydualnych. Formy rezydualne nie są rozpuszczalne w roztworze glebowym, a więc metale ciężkie nie są pobierane i magazynowane przez rośliny, mają też mniejszą możliwość przechodzenia do wód gruntowych.

uprawy polowe

Dawkowanie przykładowe OrCal® pHreguratol® w uprawach polowych

*Dawki podane w tabeli są jednorazowe, do stosowania raz na 3-5 lat. Dawki produktów OrCal® pHreguratol® nalezy zawsze skonsultować z dystrybutorem w celu jej optymalizacji do lokalnych warunków glebowych i płodozmianu. Do rekultywacji gleb zdegradowanych można stosować do 5 t/ha rocznie, lub 10 t/ha co trzy lata.

OGRODNICTWO

Dawkowanie OrCal® pHreguratol® w uprawie warzyw

Sposób stosowania:

 • Rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby
 • Wymieszać z glebą do głębokości 20 cm przy pomocy narzędzi uprawnych
 • Obficie podlać wodą

Dawkowanie OrCal® pHreguratol® w uprawie drzew i krzewów owocowych 

Sposób stosowania:

Przed sadzeniem roślin:

 • Rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby
 • Wymieszać z glebą do głębokości 20 cm przy pomocy narzędzi uprawnych
 • Obficie podlać wodą

W przypadku stosowania produktu w istniejącym sadzie/plantacji (w pierwszym roku po posadzeniu roślin):

 • Rozsiać/rozrzucić w pasach o szerokości do 1m wzdłuż rzędów roślin

dokumenty

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-936/20 z dnia 26 maja 2020 roku

KONTAKT

Produkcja nawozu

ul. Zachodnia 78
63 – 100 Śrem
tel. 573 330 185
e-mail: nawoz@sremskiewodociagi.pl