Informacja o przeniesieniu Biura Obsługi Klienta na czas remontu

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w siedzibie Spółki, Biuro Obsługi Klientów (BOK) zostało na czas ich trwania przeniesione do kontenera zlokalizowanego na parkingu z prawej strony wejścia głównego do budynku biurowego. BOK zapewnia obsługę klientów w podstawowych procedurach Spółki, w tym podłączenia do sieci wod-kan, zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, a także rozliczenia za świadczone przez Spółkę usługi.

WP_20160729_009