Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/7/2016 na termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody w Nochowie

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/7/2016 na termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody w Nochowie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Śremskie Wodociągi sp. z o.o. zawiadamia, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/7/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku na termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody w Nochowie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE inż. Stanisław Snela z siedzibą w Śmiglu (64-030) ul. Wodna 16. Oferta złożona przez ww. oferenta uzyskała najkorzystniejszą ocenę według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ z dnia 8 czerwca 2016 roku. Oferty złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały następujące oceny według kryterium określonego w punkcie 15.1 SIWZ:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE inż. Stanisław Snela; 64-030 Śmigiel, ul. Wodna 16
P1(C) = (123.724,39 : 123.724,39) × 100 × 0,90 = 90,00
P1(R) = (60 : 60) × 100 × 0,10 = 10,00
P1 = 90,00 + 10,00 = 100,00

Informuję, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać podpisana niezwłocznie.