Informacja o zapewnieniu ciągłości dostaw wody

Upały ostatnich dni i pogłębiająca się w ich wyniku susza powodują, że w niektórych rejonach kraju występują problemy z utrzymaniem ciągłości dostaw wody pitnej. Media alarmują o pogarszającej się sytuacji co sprawia, że rośnie niepokój również mieszkańców gminy Śrem. Aby uspokoić nastroje informuję, że Odbiorcom wody ze Śremskich Wodociągów nie grożą przerwy w jej dostawach. Mogą występować chwilowe i lokalne obniżenia ciśnienia w sieci ale spowodowane wyłącznie zwiększonymi, jednoczesnymi rozbiorami a nie brakiem wody w sieci. Te wzmożone rozbiory notujemy w godzinach 11ºº – 15ºº i po godzinie 18ºº a wielkości ekstremalne (dwukrotnie większe od średniodobowej) w godzinach 21ºº – 23ºº. To głównie one odpowiadają za wzrosty zużycia wody i za incydentalne spadki ciśnień jakie notowaliśmy w sierpniu. Poniższe liczby, przedstawiające średniodobowe wielkości wody uzdatnionej wtłoczonej do sieci, obrazują wzrost popytu ostatnich dni:

  • rok 2014 – 6.330 m³,
  • 01 – 09 sierpnia 2015 – 850 m³ .

Te zwiększone zużycia nie są jednak dla Spółki problemem. Jesteśmy na nie przygotowani bowiem możliwości produkcji i to zarówno na poziomie ujęć wody jak i jej uzdatniania i dystrybucji są wystarczające, by sprostać wyzwaniu. Poniższe liczby tego dowodzą:

  • maksymalna dobowa zdolność ujęć wody – 13.610 m³/dobę,
  • zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wody (SUW) – 12.650 m³/dobę,
  • wydajność pomp tłocznych – 17.376 m³/dobę.

Ewentualne przerwy w dostawie wody, jeśli wystąpią, mogą być zatem wyłącznie wynikiem potencjalnych awarii sieci, których nie można wykluczyć. Susza wpływa bardzo istotnie także na wzmożone ruchy gruntu, które są najczęstszą przyczyną rozszczelniania sieci i powstawania awarii. Przerwy te jednak, dzięki praktycznie pełnemu już wykonaniu sieci w zasilaniu dwustronnym, będą uciążliwe jedynie dla niewielkiej liczby odbiorców, ponieważ woda może być dziś podawana do każdego praktycznie punktu sieci z dwóch kierunków a wielkość wyłączonego obszaru zależy już wyłącznie od sprawności i lokalizacji zsuw.

Inną przyczyną ewentualnych przerw w dostawach wody mogą być wyłączenia energii elektrycznej, o czym także ostrzegają media. Jesteśmy jednak i na taką ewentualność przygotowani dysponując na każdym SUW i na ujęciach wody agregatami prądotwórczymi uruchamianymi automatycznie w przypadki zaniku zasilania zewnętrznego. A zatem i w tym przypadku, jeżeli przerwy w dostawie energii nie będą długotrwałe, nasi odbiorcy nie powinni odczuć negatywnych zmian w zaopatrzeniu w wodę.

A zatem żaden z wymienionych potencjalnych powodów zakłóceń dostaw wody nie wynika z jej braku w studniach czy też z ograniczeń produkcyjnych. Spółka bowiem dzięki wielomilionowym inwestycjom w infrastrukturę wodociągową przygotowana jest obecnie nawet na tak szczególne warunki pogodowe, jakie wystąpiły w ostatnich dniach.

Zapewniamy naszych Odbiorców, że wody w Śremie nie zabraknie.