Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania ZP/08/2015

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/08/2015 na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zbrudzewie.

Więcej informacji w zakładce „Przetargi”