Awaria sieci wodociągowej w rejonie ul. Poznańskiej

W dniu 10 sierpnia br. w godzinach popołudniowych stwierdzono w ulicy Poznańskiej, na granicy Parku Powstańców Wielkopolskich, awarię sieci wodociągowej. Uszkodzeniu uległa główna rura magistralna o średnicy 300 mm zasilająca zbiornik retencyjny przepompowni wody przy ul. Zamenhofa, która zaopatruje w wodę mieszkańców lewobrzeżnego Śremu, w tym leżące po tej stronie Warty wsie.  

Służby awaryjne Spółki przystąpiły do natychmiastowych działań, jednak prace, z uwagi na rozległość uszkodzenia, potrwają do godzin południowych w dniu dzisiejszym (11.08). Zasilanie lewostronnego Śremu realizujemy od wczoraj rozwiązaniem alternatywnym, jednak jego wydajność jest o połowę mniejsza stąd konieczność obniżenia ciśnienia sieci i tym samym zmniejszenia zużycia wody, tak aby uniknąć całkowitych jej wyłączeń. Czas przerwy w normalnych dostawach wody będzie na tyle długi, że ustabilizowanie sytuacji i przywrócenie normalnych parametrów dostaw, mimo usunięcia awarii, może potrwać kilka dni. Prosimy zatem naszych Odbiorców, szczególnie obszaru lewobrzeżnej Warty, aby przez najbliższe dwa dni, tj. do czwartku ograniczyli zużycie wody na cele pozabytowe.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy