Obniżenie ciśnienia wody

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. informuje, że w związku z bardzo dużym zużyciem wody koniecznym stało się obniżenie jej ciśnienia w sieciach dystrybucyjnych. Podjęte działania mają na celu uniknięcie przerw w dostawie wody.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędny pobór wody, a w szczególności o powstrzymanie się od podlewania ogrodów i napełniania basenów w godzinach największego zapotrzebowania na wodę w celach bytowych.