Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 28 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku w miejscowości Śrem, w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, odbędzie się ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w sieci bądź przerwy w dostawach wody.
Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.