Prace konserwacyjne na sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa

W dniu 25 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne na SUW Dąbrowa, które Spółka zamierza wykonać w godzinach 08.00 – 10.00. W związku z tymi pracami w miejscowościach Dąbrowa, Grodzewo, Mateuszewo, Luciny, Kaleje i część gminy Kórnik możliwe będzie obniżone ciśnienie w sieci i chwilowe przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy