Załatwianie spraw w Spółce przez pełnomocnika

Informujemy, że w przypadku gdy odbiorca usług swoje sprawy załatwia w Spółce przez pełnomocnika, to ten jest zobowiązany przedstawić podpisane przez odbiorcę usług pełnomocnictwo oraz oświadczenie RODO pn. „informacja dla klienta/odbiorcy działającego przez pełnomocnika o obowiązującej w Spółce procedurze przetwarzania jego danych osobowych”.

Wzory tych dokumentów zamieszczamy poniżej:

 

Pełnomocnictwo dla klienta

RODO Oświadczenie klienta