Informacja o wymianie wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 17 do 28 czerwca 2019 roku w miejscowości Śrem ul. Kolejowa, Sikorskiego, Marciniaka, Żwirowa, Fabryczna, Kręta oraz część ul. Kilińskiego w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie dalsza ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.
W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.