Odcięcia dopływu wody lub zamknięcia odpływu ścieków odbiorcom usług zalegającym z zapłatą należności

W związku z zadłużeniem z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, w dniach od 20 do 22 marca 2019 roku na terenie Gminy Śrem oraz Gminy Brodnica,  nastąpią odcięcia dopływu wody lub zamknięcia odpływu ścieków.

Działanie zgodne z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. DZ. U. 2018.1152) i zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.