Komunikat o możliwych zakłóceniach w dostawie wody

Ponieważ w 2020 roku Spółka planuje przeprowadzenie modernizacji zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanego na przepompowni wody w Śremie przy ul. Zamenhofa, w dniach od 18 do 31 marca 2019 roku nastąpi jego wyłączenie z eksploatacji w celu weryfikacji i oceny stanu technicznego, niezbędnej dla uszczegółowienia zakresu robót będących przedmiotem tej modernizacji.

W związku z powyższym, w tych dniach, w lewobrzeżnej części Śremu, a także miejscowościach: Pysząca, Sosnowiec, Łęg, Olsza, Bystrzek, Binkowo, Borgowo, Ostrowo, Grzymysław, Psarskie, Szymanowo, Góra (gm. Śrem) oraz Manieczki, Boreczek, Górka, Przylepki, Jaszkowo i Ludwikowo (gm. Brodnica), , w godzinach największych rozbiorów mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody a nawet krótkie przerwy w jej dostawie.

Odbiorców przepraszamy za ewentualne utrudnienia spowodowane realizacją tego zadania.