INFORMACJA O WYMIANIE WODOMIERZY

Informujemy, że w dniach od:
– 4 do 6 lutego w miejscowości Orkowo
– 7 do 8 lutego w miejscowości Niesłabin, 
w związku z upływem terminu legalizacji wodomierzy głównych, dokonywana będzie ich wymiana przez pracowników posiadających identyfikatory, ubranych w stroje z logo Spółki i poruszających się oznakowanym pojazdem służbowym.

W tych dniach mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawach wody.
Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.